Bouwbedrijf Tadema Bouwbedrijf Tadema Bouwbedrijf Tadema

Bouwbedrijf Tadema

Verstand van bouwen

Bouwbedrijf Tadema Groningen staat al jaren garant voor kennis en ervaring in bouwen. Goed voor het complete traject van plan- en projectontwikkeling tot en met bouw, verbouw, renovatie en onderhoud.

Kennisleverancier

Wij hebben de kennis en capaciteit om al in een vroeg stadium van uw project mee te denken (zoals de voorbereiding en engineering). Voor advies op het gebied van projectontwikkeling kunt u bij ons terecht, maar ook voor bijvoorbeeld het veranderen van bestemmingen van gebouwen, het projectmatig renoveren en upgraden van gebouwen (ook in bewoonde toestand) en voor tijdelijke huisvestingsmogelijkheden.

Tadema kan u adviseren op allerlei vlakken, overleggen en tot overeenstemming komen met overheden, bouwfysisch onderzoek verrichten, een maatwerkplan maken en eventeel participeren in uw project.

Duurzaam

Bouwbedrijf Tadema Groningen heeft duurzaam ondernemen en bouwen opgenomen in haar strategie.Waar mogelijk past Tadema duurzame materialen en technieken toe. We besteden veel tijd en aandacht aan duurzaam ontwerpen, bouwen en innoveren. We investeren in energiebesparing, recycling en het beperken en scheiden van afvalstromen. We zetten in op milieuvriendelijke en energiezuinige werkprocessen en productie- en transportmiddelen. We werken aan duurzame relaties en houden rekening met toekomstige generaties.


bouwend nederland   bouwgarant         erkend leerbedrijf-        ISO 9001            VCA

                                                             bouwradius                  

                          

 

Informatie

Contact

Groningen

Telefoon: 050 - 527 66 77

Email:
info@tademagroningen.nl